AstanCarpet

Category: تاریخچه فرش ایرانی

طرح فرش ایرانی

طرح در فرش ایرانی

طرح فرش ایرانی در معرفی شهرهای مختلف کشور که محبوب‌ترین و اصیل‌ترین فرش‌ها را می‌بافند، در مورد سبک و سیاک هر کدام از این شهرها

بیشتر بخوانید »
طرح فرش بختیاری

فرش و قالی بختیاری

فرش و قالی بختیاری وجود پسوند بختیاری در هنر فرش‌بافی، از دیگر افتخارات ایران در فرش و قالی جهان است. فرش و قالی بختیاری همانطور

بیشتر بخوانید »
طرح قالی تبریزی

فرش و قالی تبریز

فرش و قالی تبریز در ادامه سلسله مطالبی که تحت عنوان تاریخچه فرش‌های ایرانی نوشتیم، در این مطلب به بررسی فرش و قالی مشهد خواهیم

بیشتر بخوانید »
فرش مشهد

فرش و قالی مشهد

قالی و فرش مشهد رونق قالی‌بافی در مشهد از زمانی آغاز شد که تاجران و بازرگانان تبریزی برای گسترش صنعت و هنر فرش‌بافی اقدام به

بیشتر بخوانید »
فرش ترکمن

فرش و قالی ترکمن

قالی و فرش ترکمن شهرت استان گلستان و بخصوص ترکمن، بخاطر هنری منحصر بفرد می‌باشد که بیشتر خاص زنان و دختران این خطه است. قالی

بیشتر بخوانید »
فرش و قالی کاشان

فرش و قالی کاشان

فرش و قالی کاشان حمله مغول‌ها، از خونین‌ترین اتفاقات در تاریخ چند هزار ساله ایران است. پیشتر نیز در این زمینه صحبت کرده‌ایم. در تاریخچه

بیشتر بخوانید »
فرش کرمان

فرش و قالی کرمان

فرش و قالی کرمان همانطور که پیش‌تر در تاریخچه فرش ایرانی بیان کردیم، صنایع دستی هر خطه‌ای، نمادی از فرهنگ آن می‌باشد. قالی و فرش،

بیشتر بخوانید »
طرح فرش ایرانی

طرح در فرش ایرانی

طرح فرش ایرانی در معرفی شهرهای مختلف کشور که محبوب‌ترین و اصیل‌ترین فرش‌ها را می‌بافند، در مورد سبک و سیاک هر کدام از این شهرها

بیشتر بخوانید »
طرح فرش بختیاری

فرش و قالی بختیاری

فرش و قالی بختیاری وجود پسوند بختیاری در هنر فرش‌بافی، از دیگر افتخارات ایران در فرش و قالی جهان است. فرش و قالی بختیاری همانطور

بیشتر بخوانید »
طرح قالی تبریزی

فرش و قالی تبریز

فرش و قالی تبریز در ادامه سلسله مطالبی که تحت عنوان تاریخچه فرش‌های ایرانی نوشتیم، در این مطلب به بررسی فرش و قالی مشهد خواهیم

بیشتر بخوانید »
فرش مشهد

فرش و قالی مشهد

قالی و فرش مشهد رونق قالی‌بافی در مشهد از زمانی آغاز شد که تاجران و بازرگانان تبریزی برای گسترش صنعت و هنر فرش‌بافی اقدام به

بیشتر بخوانید »
فرش ترکمن

فرش و قالی ترکمن

قالی و فرش ترکمن شهرت استان گلستان و بخصوص ترکمن، بخاطر هنری منحصر بفرد می‌باشد که بیشتر خاص زنان و دختران این خطه است. قالی

بیشتر بخوانید »
فرش و قالی کاشان

فرش و قالی کاشان

فرش و قالی کاشان حمله مغول‌ها، از خونین‌ترین اتفاقات در تاریخ چند هزار ساله ایران است. پیشتر نیز در این زمینه صحبت کرده‌ایم. در تاریخچه

بیشتر بخوانید »
فرش کرمان

فرش و قالی کرمان

فرش و قالی کرمان همانطور که پیش‌تر در تاریخچه فرش ایرانی بیان کردیم، صنایع دستی هر خطه‌ای، نمادی از فرهنگ آن می‌باشد. قالی و فرش،

بیشتر بخوانید »