قیمت قالیشویی در مشهد

اتحادیه صنف فروشندگان فرش دستباف و قالیشویی مشهد

لیست قیمت های تصویب شده توسط اتحادیه صنف فروشندگان فرش دست باف و قالیشویی های مشهد، تقدیم حضور میگردد.

(این نرخ نامه از آذرماه ۱۳۹۶ تا حداقل دی ماه ۱۳۹۸ اعتبار دارد.)

ردیفنام کالا یا خدماتواحداجرت بابت هر مترمربع۱۲ متری۹ متری۶ متری
۱شستشوی انواع فرش ماشینی تراکم پایین تا ۳۵۰ شانههر متر مربع۳۰,۰۰۰۳۶۰,۰۰۰۲۷۰,۰۰۰۱۸۰,۰۰۰
۲
شستشوی انواع فرش ماشینی تراکم پایین تا ۵۰۰ شانه

هر متر مربع
۳۵,۰۰۰۴۲۰,۰۰۰۳۱۵,۰۰۰۲۱۰,۰۰۰
۳
شستشوی انواع فرش ماشینی رنگی و کرم با تراکم ۵۰۰ شانه به بالا

هر متر مربع
۴۰,۰۰۰۴۸۰,۰۰۰۳۶۰,۰۰۰۲۴۰,۰۰۰
۴
شستشوی انواع فرش دستباف معمولی

هر متر مربع
۶۰,۰۰۰۷۲۰,۰۰۰۵۴۰,۰۰۰۳۶۰,۰۰۰
۵
شستشوی انواع فرش دستباف از ۱۲ متر به بالا

هر متر مربع
۱۰۰,۰۰۰___
۶شستشوی انواع قالیچه های ماشینی
هر متر مربع
۸۰,۰۰۰___
۷
شستشوی انواع قالیچه های دستباف

هر متر مربع
۱۲۰,۰۰۰___
۸شستوشوی فرش های اعلاء، نفیس و فرش های ۲۴ متری به بالا
هر متر مربع
توافق با قرارداد ___

به جهت راستی آزمایی نرخ های اعلام شده میتوانید با شماره تلفن های اتحادیه ۰۵۱۳۸۵۹۳۲۱۰ و یا ۰۵۱۳۸۵۴۶۳۰۹ تماس بگیرید.