AstanCarpet

فرش دست‌باف ایران از نقطه نظر سبک و جنس

جنس فرش

تنوع فرش دست‌باف ایرانی بسیار زیاد است. دسته‌بندی‌هایی که برای فرش ایرانی در نظر گرفته شده است، در تفاوت‌ها تنوعاتی که در شیوه تولید، ابعاد و اندازه، جنس و کیفیت، ظرافت و زیبایی و کاربرد آنها وجود دارد متنوع می‌باشد. این تنوع باعث شده است که فرش‌های دست‌باف ایرانی دارای سبک خاصی در فرآورده‌های حاصله […]