AstanCarpet

طرح در فرش ایرانی (بخش دوم)

طرح فرش ایرانی

طرح فرش ایرانی (بخش دوم) در مطلب قبلی تحت عنوان طرح فرش ایرانی به بررسی طرح‌های محبوب مختلفی که در بافت فرش ایرانی از آنان استفاده می‌شود پرداختیم. طرح باستانی و اسلامی، طرح اسلیمی، طرح بته‌ای، افشان و ایلاتی از جمله این طرح‌ها بودند. هم‌چنین راجع به یکی از طرح‌های بسیار مورد استفاده صحبت کردیم […]