AstanCarpet

طرح در فرش ایرانی (بخش سوم)

طرح فرش

طرح در فرش ایرانی (بخش سوم) در بخش سوم و آخر سلسله مطالب پیرامون طرح و رنگ فرش ایرانی قصد داریم تا از ۶ مورد آخر این فهرست سخن بگوئیم. طرح گلدانی و گل فرنگ، محرابی، ماهی درهم و محرمات و هندسی آخرین طرح های بکار گرفته شده در فرش ایرانی هستند. از آنجا که […]

طرح در فرش ایرانی (بخش دوم)

طرح فرش ایرانی

طرح فرش ایرانی (بخش دوم) در مطلب قبلی تحت عنوان طرح فرش ایرانی به بررسی طرح‌های محبوب مختلفی که در بافت فرش ایرانی از آنان استفاده می‌شود پرداختیم. طرح باستانی و اسلامی، طرح اسلیمی، طرح بته‌ای، افشان و ایلاتی از جمله این طرح‌ها بودند. هم‌چنین راجع به یکی از طرح‌های بسیار مورد استفاده صحبت کردیم […]