AstanCarpet

فرش و قالی بختیاری

طرح فرش بختیاری

فرش و قالی بختیاری وجود پسوند بختیاری در هنر فرش‌بافی، از دیگر افتخارات ایران در فرش و قالی جهان است. فرش و قالی بختیاری همانطور که از نام آن پیداست، اصالتی بی حد و حصر را القاء می‌کند. ایل بختیاری از کهن‌ترین مردمان اصیل ایران زمین می‌باشند که محل سکونت آنها در جنوب غربی ایران […]