AstanCarpet

فرش و قالی ترکمن

فرش ترکمن

قالی و فرش ترکمن شهرت استان گلستان و بخصوص ترکمن، بخاطر هنری منحصر بفرد می‌باشد که بیشتر خاص زنان و دختران این خطه است. قالی و فرش ترکمن، هنری که در سطح جهان شناخته شده و از گذشته تا به امروز، محبوبیت فراوان داشته است. ترکمن‌ها، نژادی از ترک‌ها هستند که از گذشته‌های دور در […]