AstanCarpet

Tag: نگهداری از فرش

نگهداری از فرش

اصول کلیدی مراقبت و نگهداری از فرش و قالی کدامند؟

مراقبت و نگهداری از فرش و قالی تنها به همان روزهای اولیه خرید خلاصه نمی شود.
اگر چیز چسبناکی روی فرش ریخت چه باید کرد؟اگر چایی و شربت قسمتی از فرش را لکه دار کرد چاره اش چیست؟
در این نوشته قصد داریم، شما را با روش صحیح نگهداری از فرش و روش های مقابله با سایر تهدید ها آشنا کنیم.

بیشتر بخوانید »
نگهداری از فرش

اصول کلیدی مراقبت و نگهداری از فرش و قالی کدامند؟

مراقبت و نگهداری از فرش و قالی تنها به همان روزهای اولیه خرید خلاصه نمی شود.
اگر چیز چسبناکی روی فرش ریخت چه باید کرد؟اگر چایی و شربت قسمتی از فرش را لکه دار کرد چاره اش چیست؟
در این نوشته قصد داریم، شما را با روش صحیح نگهداری از فرش و روش های مقابله با سایر تهدید ها آشنا کنیم.

بیشتر بخوانید »